Žiaci sa učia už aj online

Na základnej škole ZŠ Škultétyho sa učia už aj cez videohovor.  Piataci majú od 6. apríla dve 30-minútové hodiny denne. K tomu, aby sa mohli takto učiť, si museli stiahnuť aplikáciu, ktorou sa dá komunikovať cez konferenčný videohovor.

Ďalšie úlohy posielajú mailom alebo elektronicky. „Musia mať nielen skener, ale aj funkčný internet. „Zadané preskenované úlohy posielajú svojim učiteľom elektronicky. Tí im spätne posielajú úlohy na vyhodnotenie mailom alebo cez systém Edupage,“ doplnil hovorca Nitry Tomáš Holúbek.

Všetky materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ZUŠ J. Rosinského aj CVČ Domino sú od 12. marca zatvorené.

A to aj preto, že nebezpečná infekcia by, v prípade otvorenia materských, základných a umeleckých škôl, mohla ohroziť nielen zdravie detí, zamestnancov, ale tiež nepochybne aj ich rodičov.

Andrej Jančovič

 foto: www. pixabay.com

Dátum vytvorenia: 07.04.2020  14:18