Žiaci do škôl ani v apríli nenastúpia

Prijímajú sa bezprecedentné opatrenia.

Momentálne sa pracuje na webe www.ucimenadialku.sk, kde učitelia, žiaci, ale aj rodičia nájdu materiály na digitálne vzdelávanie.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling dnes -  24. marca oznámil, že vyučovanie na školách bude prerušené do odvolania. Prvoradé je zabrániť ďalšiemu šíreniu pandémie.

Monitor 9 sa ruší

Čo sa týka vyučovania na základných školách, tento školský rok sa neuskutoční Testovanie 9, známe pod pojmom „monitor“, ktorý robia deviataci a štvrtáci na  osemročných gymnáziách.

Prihlášky na stredné školy do 15.mája

Minister Gröhling na tlačovke informoval, že prihlášky na stredné školy treba poslať  do 15. mája a nie je potrebné potvrdenie lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Zápisy do základných škôl

Okrem toho sa posúvajú aj termíny zápisov do základných škôl, ktoré by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale – ako zdôraznil – bez osobnej prítomnosti detí. Zdôraznil, že ideálny by  bol zápis elektronickou formou tam, kde je to možné.

Zápisy do materských škôl najlepšie online

Deti bude možné zapísať do materských škôl v priebehu celého mája.  

Školský rok by mal skončiť 30. júna

Školský rok v základných a stredných školách a gymnáziách chce ministerstvo reálne ukončiť tak, ako je obvyklé - do 30. júna. Učivo, ktoré sa nepreberie, sa bude posúvať do ďalšieho ročníka.

Minister Branislav Gröhling oslovil riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka so žiadosťou, aby boli rozšírené vyučovacie programy vo verejnoprávnej televízii. Od budúceho týždňa to bude 100 minút denne, čím by sa podľa Gröhlinga mohli takýmto spôsobom vzdelávať aj žiaci, ktorí nemajú internet alebo počítač. Minister Gröhling doplnil, že vzniká aj web www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie.

Zdroj: https://www.ta3.com/kategoria/147/tlacove-besedy.html

Dátum vytvorenia: 24.03.2020  14:47