Všetky informácie o pandémii koronavírusu nájdete tu:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Dátum vytvorenia: 10.07.2020  07:13