Vládne opatrenia na zamedzenie šírenia Covidu

Prečítajte si kompletné nariadenie vlády.

k návrhu na p)rijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

 Súbory na stiahnutie:

 

Dátum vytvorenia: 12.02.2021  10:23