Veľký prehľad opatrení pre seniorov

Mesto Nitra prostredníctvom Rady seniorov mesta Nitry, komisie pre sociálne veci a svoje odborné útvary zaviedlo opatrenia na ochranu obyvateľov mesta, pričom osobitné miesto v ochrane a starostlivosti patrí obyvateľom seniorského veku.

 

Opatrenie určené seniorom žijúcim v domácom prostredí:

 • Zrušenie stretnutí seniorov v priestoroch, ktoré sú majetkom mesta;
 • Uzatvorenie denných stacionárov na Baničovej ul. (SZSS);
 • Obmedzenie prevádzky jedální Olympia a Baničova len na výdaj jedla;
 • Informačná a osvetová kampaň cez viaceré komunikačné kanály Mesta;
 • Zriadenie SMS brány pre cieľovú skupinu seniorov a ich informovanie esemeskami;
 • Zriadenie telefonickej linky (0911/15 4646) a emailovej adresy (pomocseniorom@nitra.sk) pre nákup a dovoz potravín a liekov na recept pre osamelých seniorov;
 • Šitie a rozvoz rúšok seniorom dobrovoľníkmi a taktiež šitie rúšok seniormi seniorom;
 • Upozornenie seniorov na ostražitosť pred podvodníkmi, ktorí zneužívajú aktuálnu spoločenskú situáciu na vlastné obohatenie - viac na: prevenciakriminality.sk,www.prevenciakriminality.sk
 • Zriadenie telefonických liniek pomoci pre volajúcich pre riešenie úzkostných stavov ľudí alebo potreby medziľudskej komunikácie so psychológmi: 0903 621 023;  0903 667 539; 0903 660 036; 0903 690 176; 0903 628 442
 • Výzva Rady seniorov a mesta Nitry pre obyvateľov na pomoc a spolupatričnosť s osamelými seniormi zo susedstva;
 • Informovanie o pravidlách pri výplate dôchodkov v hotovosti;
 • Rozloženie splácania dane z nehnuteľností až na tri splátky a posunutie poslednej splátky na 11/2020 - opatrenie sa týka nielen seniorov.

Opatrenie realizované pre seniorov, prijímateľov sociálnych služieb, žijúcich v pobytových zariadeniach zriadených mestom Nitra:

 • Zákaz návštev v domove seniorov na Jánskeho ulici;
 • Zákaz návštev v DOS a v ZSS na ul. J. Kráľa, Bernolákova, Krčméryho a Misionárska;
 • Informovanie seniorov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb v správe Mesta o aktuálnej spoločenskej situácii a o opatreniach s ňou spojenými;
 • Zrušenie skupinových aktivít v pobytových zariadeniach;
 • Obmedzený pohyb prijímateľov služby ZpS Zobor len v rámci vnútorného areálu;
 • Zhromažďovanie a združovanie sa klientov je obmedzené na maximálne 5 osôb s dodržiavaním bezpečnej vzdialenosti a samozrejmosťou je nosenie rúška počas pohybu v rámci budovy zariadenia;
 • Obmedzené je hromadné stravovanie v priestoroch jedálne, zónované stravovanie podľa oddelenia, aby sa v jedálni nachádzal obmedzený počet ľudí;
 • Prijímateľ sociálnej služby vstupuje do jedálne až po vykonaní dezinfekcie;
 • Nákupy pre klientov ZpS Zobor prostredníctvom dobrovoľníkov;
 • Šitie a rozvoz rúšok seniorom žijúcim v pobytových zariadeniach sociálnych služieb;
 • Zvýšenie hygienických a dezinfekčných opatrení realizovaných v pobytových zariadeniach sociálnych služieb;
 • Zakúpenie PURE HOME AIRBOX „S“ – mobilné zriadenie na čistenie vzduchu, používa sa v celej budove (miestnosti, spoločné priestory, jedáleň ...);
 • Zakúpené germicídne žiariče pre pobytové zariadenia;
 • Príprava izolačných miestností pre infikovaných klientov;
 • Vypracovanie denného programu počas karantény a viaceré ďalšie opatrenia;

 

(MH, LM, SL)

Dátum vytvorenia: 08.04.2020  12:24
Dátum aktualizácie: 08.04.2020  12:25