Telefonická krízová linka

Realizujeme projekt s názvom "Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti" vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a tiež za podpory Mesta Nitra.

Centrum poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ, n. o.

Wilsonovo nábrežie 82

949 01 Nitra

Slovenská republika

e-mail: buducnostno@gmail.com

tel.: +421-908-022-452

web: www.buducnost.eu

Center of Counselling and Intervention Services  BUDUCNOST, NGO

Wilsonovo nábrežie 82

949 01 Nitra

Slovakia

e-mail: buducnostno@gmail.com

tel.: +421-908-022-452

web: www.buducnost.eu

 

Dátum vytvorenia: 23.04.2020  09:46
Dátum aktualizácie: 08.08.2022  15:01