Rozvoz potravín a liekov

ROZVOZ POTRAVÍN A LIEKOV 

 

Služba je určená seniorom nad 65 rokov odkázaným na pomoc druhých. Možno sa táto služba týka aj vás, možno viete o niekom, komu pomôže - volať môžete v pracovné dni od 9.00 do 14.00 na telefónne číslo 0911 154 646.

Mimo tieto dni a hodiny nám môžete napísať svoje kontaktné údaje na pomocseniorom@nitra.sk. Mail denne monitorujeme. 

Zároveň by sme vás chceli všetkých vyzvať, aby sme túto službu nezneužívali. Je dôležité, aby skutočne slúžila tým, ktorí ju najviac potrebujú - nevládnym, imobilným a osamelým seniorom. 

Ak máte podozrenie, že niekto súčasnú situáciu zneužíva, kontaktujte Mestskú políciu na čísle 159.

Dátum vytvorenia: 01.04.2020  09:18
Dátum aktualizácie: 01.04.2020  09:29