Revízorove problémy s čiernym pasažierom riešila hliadka

Revízor si nevedel poradiť s cestujúcim bez lístka

Hliadku mestskej polície privolal revízor dopravnej spoločnosti Arriva Nitra, ktorý si nevedel poradiť s 31-ročným mužom z mestskej časti Dražovce. Muž cestoval bez lístka  a odmietal vystúpiť z autobusu. Muži zákona ho dôrazne vyzvali, aby okamžite vystúpil, čo napokon urobil. Revízor mužovi udelil čiernemu pasažierovi pokutu.

Opravovali billboard

Na Mestskú políciu Nitra bolo vo štvrtok 16. apríla oznámené inštalovanie billboardu na mestský pozemok. Vyslaná hliadka zistila, že zamestnanci firmy z Nových Zámkov osádzali železné profily, slúžiace sa uchytenie konštrukcie billboardu. Na vysvetlenie povedali, že im niekto neznámy profily odpílil a oni ich naspäť zvárajú. Hliadka túto informáciu preverila a zistila, že základové profily boli z billboardu odstránené na pokyn MsÚ a urobili to pracovníci Mestských služieb. Pracovníci novozámockej firmy tak na pokyn polície so zváracími prácami prestali, prizvárané železné profily odstránili a z miesta odišli.

Rušenie nočného pokoja

V sobotu 18. apríla v nočných hodinách príslušník operačného pracoviska MsP prijal oznámenie o rušení nočného pokoja pred domom na Dunajskej ulici na Klokočine. Vyslaná hliadka MsP našla na tomto mieste dvoch občanov v hádke. Okrem hliadky MsP sa na miesto činu dostavili aj tri motohliadky Policajného zboru SR. Tí uviedli, že im bola nahlásená bitka s použitím noža, čo sa aj počas objasňovania potvrdilo. Riešenie prípadu napokon prevzala štátna polícia.

Hliadkovanie počas nariadenej karantény

Hliadky mestskej polície počas celého týždňa kontrolovali dodržiavanie nariadenej karantény povinných osôb na Borovej ulici počas dennej služby a na Staromlynskej ulici nonstop.

Kontrola nosenia rúšok

Mestská polícia sa v priebehu celého týždňa zameriavala na kontrolu dodržiavania opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Vo viacerých prípadoch  napomenuli občanov, ktorí nemali prekryté rúškom horné dýchacie cesty. V niektorých prípadoch porušenie riešili napomenutím, v iných prípadoch udelili na mieste blokové pokuty. Vyskytli sa aj prípady, keď tento priestupok postúpili štátnej polícii.

 

Spracovala: Ľudmila Synaková

Dátum vytvorenia: 23.04.2020  13:58