Radnica má pripravené karanténne miesto pre ľudí bez domova

Nitrianska radnica zriadila v hotelovej časti Amfiteátra pod Zoborom karanténne miesto pre ľudí bez domova a repatriantov, ktorí nemajú kam ísť počas nariadenej domácej karantény pre nový koronavírus. Zariadenie je majetkom mesta, a práve preto rozhodnutie, kam umiestniť infikovaných ľudí, pripadalo mestu ako najlepšie a najrýchlejšie riešenie. 

„Ľudia bez domova nemajú kam ísť. Je to pritom jedna z najohrozenejších skupín v prípade aktuálnej pandémie. Tým, že ochránime túto minoritnú skupinu, chránime aj ostatných Nitranov a verejné zdravie pred tým, aby sa prípadná nákaza nešírila po meste,“ zdôraznil prednosta radnice Martin Horák. 

Ľudia bez domova dostanú na tomto mieste potrebnú starostlivosť a budú im poskytnuté služby, ak by existovalo podozrenie, že boli s infikovaným človekom alebo majú mierne príznaky ochorenia. „Zatiaľ takýto prípad v Nitre neevidujeme. Keďže toto zariadenie dlhé roky nevyužívalo, našli sme ho v nevyhovujúcom stave a bolo potrebné ho urýchlene obnoviť,“  povedal prednosta Horák.  

Rekonštrukčných prác sa zhostil Službyt. V pomerne krátkom čase jedenásť izieb čiastočne vypratali, vystierkovali, vymaľovali a následne vydezinfikovali. V každej z izieb je jedna posteľ, ubytovaní majú k dispozícii kúpeľňu. Kapacita karanténneho miesta je momentálne 11 osôb. 

Výšku investícií prednosta odhadol na niekoľko tisíc eur. Úloha zriadiť karanténne miesto vyplynula pre každé mesto na Slovensku z pokynov Ústredného krízového štábu. 

„Zabezpečenie karantény ľudí bez domova z dôvodu pandémie si štát a samosprávy dlho pohadzovali ako horúci zemiak. Nakoniec zodpovednosť postarať sa o ľudí bez domova v mestách nad 20 tisíc obyvateľov zostala na ramenách týchto miest, Nitru nevynímajúc. A to i napriek tomu, že za poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez domova v rámci zákona o sociálnych službách sú zodpovedné nielen mestá a obce, ale aj vyššie samosprávne kraje,” skonštatovala Anna Laurinec Šmehilová, predsedníčka mestskej sociálnej komisie. 

 

„Možných covid pozitívnych pacientov nám môže do karanténneho miesta nahlásiť Fakultná nemocnica Nitra, prípadne Štátny zdravotný ústav. „Sú to tí, čo prechádzajú cez červenú zónu,“ dodal Martin Horák. V Nitre žije podľa odhadov asi 330 ľudí bez domova. Podľa slov prednostu mestského úradu Martina Horáka momentálne medzi nimi neevidujú osoby s ochorením COVID-19.                                              

 

Ľudmila Synaková

Dátum vytvorenia: 23.04.2020  10:05
Dátum aktualizácie: 23.04.2020  10:09