Radnica dezifinkovala verejné priestory

Akcia sa uskutočnila na najviac frekventovaných miestach.

 

Koncom apríla a začiatkom  mája sa nebezpečných  bacilov a vírusov  zbavili frekventované nitrianske zábradlia, zástávky aj lavičky.

Čistejšie zábradlia sú na Viničkách, Rýnskej, Kmeťovej, Považskej, Dunajskej, Zvolenskej, Partizánskej, Bellovej, Beethovenovej, Bizetovej, Mikovíniho, Bazovského, Jurkovičovej, Jedlíkovej, Petzwalovej, Golianovej, Škultétyho, Novomeského, Baničovej, Nedbalovej aj Čajkovského ulici, ale i Na Hôrke a Hviezdoslavovej triede. „Zábradlia a aj lavičky sú vyčistené aj na mestskej tržnici a v deviatich domoch smútku,“ doplnil nitriansky hovorca a vedúci odboru komunikácie a propagácie Tomáš Holúbek.     

Čisté lavičky sú aj na Župnom a Svätoplukovom námestí, pešej zóne, na okresnom a mestskom úrade, kde sa čistili aj schody, ale aj pri okresnom súde, kde sa vydezinfikovalo okolie fontány. 

Dezinfekciou prešli aj autobusové zastávky a lavičky na najviac disponovaných miestach. Vyčistené sú zastávky na Palárikovej, Fatranskej, Dlhej, Štúrovej, Dolnočermánskej,Výstavnej, Baničovej, Petzwalovej, Kmeťovej ulici, ale aj na Hviezdoslavovej triede a Triede Andreja Hlinku. „Čistili sme aj zastávky na železničnej stanici, pri oboch poliklinikách, obchodných centrách a ďalších frekventovaných miestach, a to najmä tam, kde sú supermarkety s potravinami,“ dodal hovorca Nitry Tomáš Holúbek. 

 

Andrej Jančovič

foto: web 

Dátum vytvorenia: 06.05.2020  08:20
Dátum aktualizácie: 06.05.2020  08:21