Psychológovia a kňazi pomáhajú cez telefón

Trápia sa, majú strach o svoj život, boja sa, že prídu o prácu a všetky piliere istoty, na ktorých stál ich doterajší život. Psychológovia a kňazi na telefóne sú pripravení poskytnúť ľuďom prvú psychologickú pomoc.

Linku duchovnej pomoci a podpory zriadilo Nitrianske biskupstvo v spolupráci s nitrianskou radnicou. „Na túto situáciu sa nevedia adaptovať najmä kresťanskí seniori, ale aj osamelí, či chorí ľudia, ktorí sa ťažko zmierujú s tým, že kvôli prijatým opatreniam sa nemôžu ísť pomodliť do kostolov, ktoré boli často ich jediným útočiskom, či miestom na spoločenské stretávanie sa, prameňom, kde čerpali posilu a zmysel pre svoj život v kresťanskej viere,“ vysvetlil Tibor Ujlacký, hovorca Nitrianskeho biskupstva.

V súvislosti s aktuálnou situáciou, spôsobenou koronavírovou pandémiou na Slovensku, zriadilo Nitrianske biskupstvo telefónne linky pre poskytovanie duchovnej pomoci a podpory.

Na telefonické linky: 0910 842 511, 0910 842 512, 0910 842 513 môžu ľudia v núdzi telefonovať denne od 9. do 18. hodiny. „Na uvedených telefónnych linkách budú denne k dispozícii kňazi. Pripravení viesť duchovné rozhovory s tými, ktorí cítia potrebu porozprávať sa s nimi, aby sa im ľahšie znášali dni plné samoty, strachu, obáv, beznádeje, či odlúčenia od spoločenstva cirkvi,“ vysvetlil Tibor Ujlacký.

Linky sú jedným z príspevkov biskupstva k množstvu opatrení. Tieto prijal na svojom zasadnutí krízový štáb mesta Nitra. Koná tak v záujme zmierniť následky, zapríčinené koronavírovou pandémiou.   

Mesto Nitra popritom zriadilo aj linky, na ktorých budú volajúcim k dispozícii aj psychológovia, ktorých úlohou je pomáhať volajúcim pri riešení ich úzkostných stavov, či jednoduchej potreby komunikácie s niekým, kto ich vypočuje.

„Ľudia môžu psychológov kontaktovať na číslach 0903 621 023, 0903 667 539, 0903 660 036, 0903 690 176 a 0903 628 442. Zriadenie telefónnych liniek psychologickej a duchovnej pomoci a podpory je prejavom ľudskosti, ale aj povinnosti mesta Nitry a cirkvi byť blízko pri tých, ktorí to v ťažkých chvíľach potrebujú,“ uviedol Tomáš Holúbek, hovorca mesta Nitry.

 

Ľudmila Synaková

 
Dátum vytvorenia: 03. 04. 2020 12:43
Dátum vytvorenia: 07.04.2020  13:56