Pozornému oku merača teploty nikto neujde

Aktuálne podala nitrianskej radnici pomocnú ruku spoločnosť Morez Group. „Ponúkli nám na trojmesačnú skúšobnú dobu termokameru na bezkontaktné meranie telesnej teploty osôb. Vo vedení mesta sme zvažovali, kde by bolo takéto zariadenie najprínosnejšie. Po konzultácii s vedúcou odboru sociálnych služieb na radnici Naďou Šimovou sme vybrali Zariadenie pre seniorov na Zobore, kde z pohľadu šírenia nemoci COVID-19 žije najohrozenejšia skupina obyvateľstva,“ uviedol viceprimátor Miloslav Špoták a dodal: „Každá takáto ponúknutá pomoc je veľmi dôležitá a sme veľmi vďační za aktívny prístup firmy Morez Group.“

„Veríme, že spolu s ďalšími prijatými prísnymi hygienickými opatreniami aj tento merač teploty prispeje k zvýšeniu bezpečnosti klientov v tomto objekte,“ povedala Naďa Šimová, ktorá je zároveň poverená vedením tohto zariadenia. Prísne oko merača teploty (kamery) odkontroluje každú osobu, ktorá vstúpi do budovy, či pôjde o klienta  alebo zamestnanca.  Návštevy majú v tomto období vstup zakázaný.

Podľa Róberta Mikulášika zo spoločnosti Morez Group záleží, aký druh bezdotykového merača teploty si radnica vyberie. Tento systém umožňuje mnohé aplikácie, ako napr. prehľadné grafické znázornenie nameranej teploty, okamžité zablokovanie turniketu, či iného zábranového systému pri nameraní zvýšenej telesnej teploty, prehľadný zoznam so záznamom času prechodu a nameranej teploty spolu s fotografiou osoby, ako aj možnosť využitia ako biometrický prístupový systém na základe rozpoznávania tváre. Podobnú kameru – merač teploty v súčasnosti využívajú vo viacerých spoločnostiach v Priemyselnom parku Sever v Nitre.

Zástupcovia mesta a spoločnosti Morez Group sa v seniorskom zariadení stretnú na obhliadke vo štvrtok. Podľa slov viceprimátora Špotáka, pozrú si objekt a vyberú merač, ktorý najlepšie ochráni klientov tohto zariadenia.

 

Ľudmila Synaková

Dátum vytvorenia: 23.04.2020  09:56
Dátum aktualizácie: 27.04.2020  09:00