Pokladnica na úrade zostáva pre verejnosť zatvorená

Budova radnice pre klientov aj naďalej zatvorená. Prosíme občanov, aby dane a poplatky za odpad platili výhradne cez poštu alebo internet.

 

Nitrianska radnica zostáva aj naďalej v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu nákazy novým koronavírusom a ochorením Covid-19 zatvorená. Zrušené sú aj otváracie hodiny pokladnice s platnosťou do odvolania.

„Občanov sme písomným upozornením, priloženým k rozhodnutiu o poplatku za smetné vyzvali, aby nechodili platiť na úrad osobne. Napriek tejto výzve sa nájdu občania, ktorí chcú svoje podlžnosti realizovať osobne. V súčasnej situácii je možná iba platba poštou, prípadne cez internet,“ uviedol hovorca mesta Nitry Tomáš Holúbek.

„Opakovane vyzývame občanov, aby platby za poplatky za komunálny odpad realizovali iba formou platby cez poštu alebo internetbanking  priamo na účet mesta Nitry, alebo použili QR kód. Pri úhrade je však potrebné uviesť nielen číslo účtu, ale aj variabilný symbol, aby sme vašu platbu vedeli spárovať. Oba tieto údaje sú uvedené na rozhodnutiach, ktoré sme občanom poslali,“ vysvetlil vedúci odboru miestnych daní a poplatkov na nitrianskej radnici Vladimír Petrík.

„Prosím vás, aby ste aj daň z nehnuteľnosti zaplatili iba cez poštu alebo internet. Pokladnica nie je pre verejnosť otvorená. Občanov, ktorí nie sú elektronicky zdatní a uprednostňujú platbu osobne v pokladnici úradu, prosíme, aby o pomoc požiadali svojich blízkych. Určite im budú v tomto smere nápomocní,“ dodal Vladimír Petrík.

Radnica pripomína, že zaplatiť daň z nehnuteľnosti je možné na tri splátky, a to v termínoch do 15. júna, 15. septembra a 15. novembra.  Platbu za komunálny odpad je možné uhradiť v dvoch splátkach a to do 30. apríla a do 30. septembra.

 

Ľudmila Synaková

ilustračná fotka – pixibay.com

Dátum vytvorenia: 28.04.2020  15:10