Plánované odstávky elektriny sú zrušené

Distribútor elektrickej energie, spoločnosť Západoslovenská distribučná, z dôvodu aktuálnej situácie ohľadom koronavírusu pristúpila k zastaveniu prác na zariadeniach, ktoré si vyžadujú odstávku napätia,“ informuje dodávateľ elektrickej energie.

Z opatrenia je teda zrejmé, že ak príde k prerušeniu dodávky elektrickej energie, ide stopercentne o poruchu. „Odporúčame zákazníkom, aby túto poruchu nahlásili štandardným spôsobom, prostredníctvom poruchovej linky ZSD - 0800 111 567. Poruchy budú odstraňované v čo najkratšom čase, ako to situácia dovolí,“ dodáva distribútor elektrickej energie.

Andrej Jančovič

 foto: web

Dátum vytvorenia: 17.04.2020  09:07
Dátum aktualizácie: 17.04.2020  09:08