Od pondelka 11. januára sú v prevádzke tri mestské škôlky

O obnovení prevádzky ostatných materských škôl budú rodičia informovaní priebežne prostredníctvom riaditeliek MŠ.

 

Mesto Nitra ako zriaďovateľ materských škôl v Nitre a Mestských detských jaslí na základe  Vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra  účinnej od 05.januára 2021 dočasne prerušuje prevádzku materských škôl  a mestských detských jaslí vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti od 11. januára do odvolania.

Pre rodičov detí, ktorí sú zamestnancami orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života, je v uvedenom termíne za dodržania prísnych epidemiologických opatrení zabezpečená prevádzka v troch mestských škôlkach:

  • Materská škola, Čajkovského 3, na Klokočine
  • Materská škola, Ľudovíta Okánika 6, na Chrenovej
  • Materská škola, Párovská 36, v Starom meste.
Dátum vytvorenia: 12.02.2021  10:54