Nové opatrenia krízového štábu mesta Nitra

Mimoriadne rokovanie zvolal primátor mesta Nitra Marek Hattas ako reakciu na informácie o štyroch pozitívnych testoch v komunite žijúcej na Borovej ulici v Nitre. Všetci pozitívne testovaní žijú v jednej lokalite, v štyroch domoch sústredených v jednom dvore.

„Krízový štáb určil na tieto štyri domy karanténu. Počas doby jej trvania sa z tejto lokality nedostane nikto von a ani nevojde dnu. Nevyhnutné lieky budú zabezpečovať asistenti zdravia, vodu a potraviny dodajú rodinní príslušníci obyvateľov v karanténe, samozrejme tak, aby nedošlo k ich vzájomnému kontaktu,“ uviedol primátor Marek Hattas. V prípade potreby zabezpečia nákupy terénni sociálni pracovníci. Mesto Nitra vyčlení kapacity na telefonickú linku pomoci.  

Testovanie prebehlo v pondelok v areáli základnej školy na Krčméryho ulici. Mesto Nitra bolo pri tejto operácii plne súčinné so štátnymi zložkami, poskytlo priestory na testovanie a radnica dodala aj zoznam rizikových osôb. Testovanie na koronavírus bolo dobrovoľné, podobne ako v predchádzajúcich prípadoch na iných miestach Slovenska. V Nitre sa ho zúčastnilo dvadsaťšesť ľudí, pripravených bolo osemdesiat testov.

Dátum vytvorenia: 23.04.2020  15:51