Nitra vs. korona. Spojme sa a pomôžme. Pre nás, našu komunitu, naše mesto.

Nitrianska komunitná nadácia vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle, aby pomohli  v boji s pandémiou COVID-19 v Nitre.

Ako môžeme pomôcť najohrozenejším skupinám občanov nášho mesta ?

Finančným príspevkom prostredníctvom portálu darujme.sk alebo zaslaním daru na účet Nitrianskej komunitnej nadácie.

Vyzbierané financie budú prerozdelené nitrianskym nemocniciam, seniorským centrám, azylovým domom, nitrianskym nemocniciam,  diecéznej charity, dobrovoľníckemu centru a mimovládnym organizáciám, ktoré pracujú s rizikovými skupinami.

Finančné dary budú použité na kúpu germicídnych žiaričov na dezinfekciu priestorov, ochranných pomôcok,  dezinfekčných prostriedkov, bezkontaktných teplomerov, ale aj trvanlivých potravín a liekov. 

Na webstránke  www.nkn.sk nájdete kontakty na organizácie z Nitry, ktoré ponúkajú pomoc formou dobrovoľnej práce, ako aj ponuky bezplatných služieb. Ak k nim patríte aj vy, kontaktujte Nitriansku komunitnú nadáciu.  Aj nefinančná pomoc je vítaná. Môžete darovať tovar alebo službu, zabezpečíme, aby sa vaša ponuka dostala k tým, ktorí ju najviac potrebujú.

 

Vzájomná pomoc v komunite je  jednou z najúčinnejších ciest, ako pandémiu v našom meste zastaviť.

 

Bližšie informácie nájdete tu:

https://www.nkn.sk/nase-programy/nitra-verzus-korona

Dátum vytvorenia: 07.04.2020  14:51
Dátum aktualizácie: 07.04.2020  15:19