Na situáciu v Pezinku reagovali zriadením interného krízového štábu

Široká verejnosť  so znepokojením prijala informáciu o pozitívnom teste na koronavírus u klientov a zamestnancov Domova sociálnych služieb v Pezinku a o následnej správe o úmrtí štyroch klientov tohto zariadenia. Rozhodli sme sa preto zistiť, aká je situácia v našom mestskom zariadení  - v Zariadení pre seniorov Zobor a v Zariadení opatrovateľskej služby na Janského ulici v Nitre.

 „Už od 6. marca tu platia mimoriadne prísne opatrenia, ktoré radnica zaviedla ešte skôr, ako ich nariadil Ústredný krízový štáb,“ dozvedeli sme sa od mestskej poslankyne a predsedníčky sociálnej komisie Anny Laurinec Šmehilovej.

 „V týždni po Veľkej noci sme tu zriadili interný krízový štáb. Jeho členmi sú aj dvaja klienti. Konáme tak s cieľom sledovať prijaté opatrenia a podľa potreby ich dopĺňať či sprísňovať,“ dodala Naďa Šimova, vedúca odboru sociálnych služieb na nitrianskej radnici, ktorá je zároveň poverená vedením zariadenia. 

 „Okrem toho bol obmedzený pohyb klientov mimo areálu, ale aj služobné cesty zamestnancov. V zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby na Janského ulici platí prísny zákaz návštev. Radnica okrem prijatých ďalších opatrení pozastavila aj prijímanie nových klientov,“ povedal hovorca Nitry Tomáš Holúbek.

„Pri vstupe do zariadenia sú tzv. zdravotnícke filtre, kde je zamestnancom meraná teplota, zisťovaná cestovateľská anamnéza – aj jeho rodinného príslušníka, s ktorým žije v spoločnej domácnosti,“ vysvetlil Holúbek. Okrem toho nosia zamestnanci rúška, rukavice, používajú dezinfekčné prípravky a s klientmi sa snažia pracovať v malých skupinách. Keď niekto zo seniorov vykazuje akékoľvek známky ochorenia, ihneď to konzultujú s lekárom.

Prísne pravidlá musia dodržiavať aj zamestnanci. Všetci boli poučení o tom, že ak by niektorý z nich prišiel do kontaktu s niekým v jeho domácnosti alebo blízkom okolí s cestovateľskou anamnézou, musí o tejto skutočnosti informovať svojho priameho nadriadeného. Ďalším opatrením je, že rodinní príslušníci môžu svojim príbuzným – klientom zariadenia priniesť do zariadenia potravinyv originálnom balení a hygienické potreby v objeme jednej igelitovej tašky.  Prijímatelia sociálnej služby chodia do jedálne rozdelení na menšie skupiny.

„V tomto zariadení platí prísny zákaz návštev. V prípade, že majú rodinní príslušníci záujem o odovzdanie vecí seniorom, je to možné urobiť iba bez osobného kontaktu s nimi. Prinesené veci môžu príbuzní ponechať na recepcii. Tieto veci sú následne umiestnené do karanténnej miestnosti, kde sú vydezinfikované, prípadne ožiarené germicídnym žiaričom a až tak sú odovzdané klientovi – seniorovi,“ informoval hovorca mesta Nitry Tomáš Holúbek.

„Zároveň sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom tohto zariadenia za ich zodpovedný prístup k práci. Plne si uvedomujem náročnosť ich práce, ktorá je v tomto období ešte náročnejšia a zodpovednejšia,“ vyjadrila svoju maximálnu spokojnosť vedúca Naďa Šimová a k tomu dodala: „Moja vďaka patrí aj všetkým klientom, ubytovaným v tomto zariadení a tiež ich príbuzným za rešpektovanie a pochopenie súčasnej situácie. Konáme tak v záujme našich klientov a s cieľom ochrániť ich životy a zdravie.“

 

Ľudmila Synaková

Foto: pixibay

Dátum vytvorenia: 17.04.2020  09:03
Dátum aktualizácie: 17.04.2020  09:04