Na aké číslo mám zaplatiť správne poplatky mestu?

Prinášame vám prehľad variabilných symbolov, ktoré je potrebné uviesť pri platbe mestu za rôzne úkony. V tabuľke nájdete aj číslo účtu potrebné pre realizovanie platby.

 

 

Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
   
Správny poplatok Variabilný symbol pri zaplatení
rybárske lístky 2210042204
za vydanie pov. na výherné automaty 2210042211
za zvláštne užívanie miest. komunikácií, vjazd, rozkopávka, terasa 2210042213
za vyjadrenie k prevádzke haz. hier 2210042214
za potvrdenie o pobyte, domové čísla a ostatné popl. /potvrdenia/ 2210042215
za povolenie - výrub stromov 2210042218
za povolenie o umiestnení reklamy 2210042220
matričná činnosť 2210042225
za stavebné a kolaudačné rozhodnutia 2210042226
za overenie písomností 2210042227
   
   
   
č. účtu: SK04 0900 0000 0050 2800 1139  
 
 
Dátum vytvorenia: 01.04.2020  10:58