Koronavírus zatvoril aj detské ihriská a pieskoviská

Radnica ich zavrela z dôvodu bezpečnosti obyvateľov.

 

Ale najmä z toho dôvodu, že mesto chce zamedziť tomu, aby sa ľudia stretávali vo väčších skupinách. „Aj preto sú detské ihriská označené informačnými páskami a letákmi,“ povedal vedúci odboru  komunikácie a propagácie a nitriansky hovorca Tomáš Holúbek.

Druhým, tiež nemenej dôležitým momentom zatvorenia ihrísk je hygiena. Nikto z nás nemôže vedieť, kto sa predtým  dotýkal jednotlivých hracích prvkov, resp. piesku v pieskoviskách.

„Podľa dostupných informácií môže vírus prežívať na kove, plastoch a ďalších materiáloch niekoľko hodín,“ dodal vedúci odboru komunikácie a propagácie a nitriansky hovorca Tomáš Holúbek.

 

Andrej Jančovič

Foto: www.pixabay.com

Dátum vytvorenia: 20.03.2020  11:07