Koronavírus šarapatí v ZŠ Nábrežie mládeže

Od pondelka 21. septembra museli poslať do karantény niekoľko tried zo ZŠ Nábrežie mládeže.

 

Dôvodom je fakt, že u zamestnanca ZŠ Nábrežie mládeže bola potvrdená nákaza SARS-CoV-2. Z tohto dôvodu im bola nariadená domáca izolácia od 21. do 25. septembra. „Týka sa štyroch tried prvých ročníkov, troch tried druhých ročníkov, siedmich oddelení školského klubu detí vo vedľajšej budove školy a 4. B triedy v hlavnej budove školy,“ uviedla riaditeľka školy Katarína Vargová.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre zistil 19. septembra u jedného zamestnanca školy laboratórne potvrdený prípad nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 metódou RT – PCR.

Epidemiologickým vyšetrením 20. septembra pracovníci RÚVZ zistili, že príznaky typické pre ochorenie COVID-19 sa vyskytli u ďalších minimálne troch zamestnancov školy.

„Pozitívne testovaný zamestnanec sa poslednýkrát kontaktoval so žiakmi a ďalšími zamestnancami v škole 9. septembra. Ostatní zamestnanci s príznakmi ochorenia boli naposledy v škole 11. septembra,“ vysvetlila riaditeľka školy Katarína Vargová.

„Vzájomný kontakt pozitívne testovanej osoby s ďalšími zamestnancami a žiakmi bol vyhodnotený ako priamy úzky kontakt v uzatvorenom vnútornom priestore vo vzdialenosti menšej ako 2 metre a čas dlhší ako 15 minút,“ uviedla riaditeľka RÚVZ v Nitre Katarína Tináková.

 

(KN)

ilustračné foto: web

Dátum vytvorenia: 23.09.2020  16:08