Kňazi pomôžu chorým duchovnou službou

A to hlavne vo fakultnej nemocnici, ale aj v domovoch sociálnych služieb. 

 

Kvarteto kňazov má školenie, všetko potrebné vybavenie a tiež ochranné pomôcky.  Dôstojní páni sú zdraví a môžu byť zaradení do krízového plánu. Potrebujú však ešte platné povolenie pre vstupy do spomínaných sociálnych a zdravotníckych zariadení. Slúžiť budú v Nitre, počas krízových situácií. „Kňazi sú predurčení do pohotovosti hlavne pre Nitru a nemocnicu, ale až vtedy, ak by prišlo na kritickú fázu,“ doplnil hovorca Nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.


Zoznam kňazov, slúžiacich v Nitrianskej diecéze - k službe chorým v nemocniciach:

 P.Martin Madassery, SVD Nitra 0903 809624 martinsvd@gmail.com

 P. Igor Kráľ, SVD Nitra 0904 738757 kral.igor@gmail.com

 P. Matúš Palaj, SchP. Nitra 0918 311 287 matusschp@gmail.com

 Miroslav Hafera Nitra 0903 552 636 rektorat@ksnr.sk

 

Andrej Jančovič

 foto: web

Dátum vytvorenia: 29.04.2020  14:09
Dátum aktualizácie: 29.04.2020  14:10