Fungovanie mesta počas druhej vlny pandémie

Klientske centrum je od 16. 12. do odvolania zatvorené. Vyriešte prosím svoje požiadavky telefonicky.

 

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou je od stredy 16. 12. od 12:00 až do odvolania zatvorené klientske centrum.

Prinášame vám preto aktuálne informácie o fungovaní úradu a jeho častí.

KLIENTSKE CENTRUM

je zatvorené od stredy 16. 12. od 12:00 až do odvolania. Svoje požiadavky vyriešte telefonicky na nižšie uvedených telefónnych číslach.

MATRIČNÝ ÚRAD bude v tomto období, kedy je klientske centrum zatvorené, vybavovať len aktuálne úmrtia. / t.j. úmrtia, ktoré nastali teraz/.

ŠPORTOVISKÁ

Vzhľadom na aktuálnu vyhlášku, ktorú musíme rešpektovať, sme nútení pristúpiť k uzavretiu športovej haly, plavárne aj tenisového areálu.

SLUŽBYT

Klientske centrum Službytu je pre pandémiu tiež uzavreté. Klientov žiadame, aby v prípade potreby použili na komunikáciu telefón, mail alebo poštu.

Tieto opatrenia platia až do odvolania.

 

VYRIEŠTE SVOJE POŽIADAVKY TELEFONICKY

Stredisko mestských služieb
0914 352 806 – zimná údržba

Matričný úrad
037/65 02 210
037/65 02 271

Referát evidencie obyvateľstva a domov
037/65 02 279

Odbor miestnych daní a poplatkov
037/65 02 240 – agenda dane z nehnuteľností
037/65 02 266 – agenda poplatku za komunálne odpady
037/65 02 259 – agenda parkovacích kariet a agenda ostatných miestnych daní (daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje)

Odbor sociálnych služieb
037/65 02 324 – dávky a príspevky, sociálna kuratela
037/65 02 288 – sociálne služby 
037/65 02 119 – sociálne bývanie – nájomné byty, útulky, Orechov dvor

Odbor majetku
037/65 02 222;  037/65 02 220
037/65 02 308;  037/65 02 312

Útvar hlavného architekta
037/65 02 249; 037/65 02 262
037/65 02 274; 037/65 02 344
037/65 02 274

Odbor kultúry
0902 960 665
0911 997 001

Odbor školstva, mládeže a športu
0911 422 012 
0907 714 709 

Odbor dopravy
037/65 02 248 ; 0902/960 674
037/65 02 270
špeciálny stavebný úrad pre dopravu – 037/65 02 250
dopravné značenie a zvláštne užívanie miestnych komunikácií – 0914/352 835

Odbor stavebného poriadku
kontaktovať cez klientske centrum – 037/65 02 111 – tam vás prepoja na službukonajúceho referenta v ten deň. Ak chcete konkrétneho referenta a nie je momentálne pri telefóne, je potrebné mu napísať do emailu svoju požiadavku.

Službyt
http://www.sluzbyt-nitra.sk/dokumenty/zmluvy/vyber.php?ko

Dátum vytvorenia: 09.09.2020  15:01
Dátum aktualizácie: 15.01.2021  10:40