Fungovanie mesta počas druhej vlny pandémie

Prinášame veľký prehľad najdôležitejších služieb, ktoré poskytuje mesto.

 

* SVADBY

- matričný úrad vybavuje klientov bez obmedzení

- sobáše sa usporadúvajú podľa dohodnutých termínov so snúbencami

- pri sobášoch v obradnej sieni musia hostia sedieť podľa aktuálnych epidemiologických pokynov

- nevesta ani ženích pri obrade nemusia mať ochranné rúško

- podmienkou je použitie ochranného rúška alebo iného vhodného prekrytia nosa alebo úst

- kapacita obradnej sály mesta Nitry je obmedzená na max. 45 svadobných hostí

- ak ide o hostí žijúcich v jednej domácnosti, títo môžu sedieť vedľa seba, podmienkou je ponechať jedno voľné sedadlo a až tak si môžu sadnúť príslušníci druhej rodiny

* POHREBY

- matričný úrad vybavuje klientov bez obmedzení počas úradných hodín na MsÚ v Nitre, a to - v pondelok: 8.00 -  15.00, utorok: 8.00 – 15.00, streda: 7.45 – 16.45, štvrtok: 8.00 – 15.00, piatok : 8.00 – 13.45.

- platí povinnosť nosiť rúško na prekrytie úst a dýchacích ciest 

* KLIENTSKE CENTRUM

- klientske centrum funguje počas stránkových hodín na MsÚ a je bez obmedzení

- úradné hodiny v KC : v pondelok: 8.00 -  15.00, utorok: 8.00 – 15.00, streda: 7.45 – 16.45, štvrtok: 8.00 – 15.00, piatok : 8.00 – 13.45.

- platí povinnosť nosiť rúško na prekrytie úst a dýchacích ciest  

* MATRIKA

- matričný úrad vybavuje klientov  podľa klasických stránkových hodín, bez akýchkoľvek obmedzení.

- úradné hodiny - v pondelok: 8.00 -  15.00, utorok: 8.00 – 15.00, streda: 7.45 – 16.45, štvrtok: 8.00 – 15.00, piatok : 8.00 – 13.45.

- platí povinnosť nosenia rúška

* PODATEĽŇA

Úradné hodiny na podateľni  MsÚ v Nitre sú bez obmedzení

- otvorená v pondelok: 8.00 - 00, utorok: 8.00 – 15.00, streda: 7.45 – 16.45, štvrtok: 8.00 – 15.00, piatok : 8.00 – 13.45.

- platí povinnosť nosiť rúško na prekrytie nosa a úst v interiéri

* EVIDENCIA OBYVATEĽOV

- Otvorené v pondelok: 8.00 - 00, utorok: 8.00 – 15.00, streda: 7.45 – 16.45, štvrtok: 8.00 – 15.00, piatok : 8.00 – 13.45.

- platí povinnosť nosiť rúško na prekrytie nosa a úst v interiéri

* PLATENIE DANÍ A POPLATKOV MESTU

- platenie daní a poplatkov je možné bez obmedzení počas otváracích hodín v pokladni MsÚ v Nitre

- občanom odporúčame platbu cez internet

-  pokladnica je otvorená v pondelok: 8.00 -  15.00, utorok: 8.00 – 15.00, streda: 7.45 – 16.45, štvrtok: 8.00 – 15.00, piatok : 8.00 – 13.45

- platí povinnosť nosiť rúško na prekrytie nosa a úst v interiéri

- platí povinnosť nosiť rúško v interiéri 

* STAVEBNÝ ÚRAD (KOLAUDÁCIE)

Stavebný úrad funguje zatiaľ bez obmedzení identicky počas otváracích hodín MsÚ

MsÚ v Nitre je otvorený:

  • v pondelok: 8.00 - 00, utorok: 8.00 – 15.00, streda: 7.45 – 16.45, štvrtok: 8.00 – 15.00, piatok : 8.00 – 13.45.
  • platí povinnosť nosiť rúško na prekrytie nosa a úst v interiéri
  • platí povinnosť nosiť rúško v interiéri

* MESTSKÁ TRŽNICA

Na mestskej tržnici sa permanentne realizujú tieto bezpečnostné opatrenia:

- Na vstup do mestskej tržnice slúži hlavná brána, v priestore hlavnej brány pri vstupe, je umiestnená dezinfekcia na ruky a vyvesené oznamy o povinnosti nosenia rúška alebo šatky, ktoré sú občania povinní rešpektovať

- Zadná brána (od Ulice 7. pešieho pluku), ktorá je prednostne určená na zásobovanie je od 6.00 zatvorená.

- Bočné vstupy od Ulice 7. pešieho pluku a zo Štúrovej ulice a taktiež zadná brána, slúžia na východ z tržnice.

- Každý predajca na nádvorí musí mať k dispozícii samostatnú dezinfekciu na ruky.

- Na nádvorí sú páskami vyznačené odstupy 2 m

- „Kamenné prevádzky“ musia mať k dispozícii pri vstupe do predajne dezinfekciu na ruky.

- Predajné zariadenia na nádvorí musia byť vo väčších vzájomných rozstupoch.   

Podľa VZN č. 16/2008 o trhovom poriadku trhovísk je predajná doba na tržnici: pondelok – piatok od 6.00 do 18.00, sobota 6.00 – 15.00, nedeľa 6.00 – 13.00. V prípade nízkej návštevnosti tržnice môže byť predajná doba skrátená.

Celý dozor nad predajom a dodržiavaním pravidiel majú správcovia tržnice. 

* ZARIADENIA PRE SENIOROV V SPRÁVE MESTA

 Od 1. septembra 2020 sú sprísnené opatrenia v ZPS Nitra, Jánskeho:

- nosenie rúšok

- zvýšená dezinfekcia,

- meranie teploty,

- polovičná kapacita klientov v jedálni počas obedov

- neumožňujú klientom prenocovanie doma (u príbuzných)

- denne sú povolené návštevy príbuzných iba v exteriéri ZPS (v záhrade)

- limitovanie návštev: v ZPS je denne dovolených max. 10 návštev príbuzných

- povolené prechádzky klientov zariadenia do mesta na 3 hodiny,

- klienti pripútaní na lôžku môžu denne prijať max. 2 rodinných príslušníkov

* DETSKÉ IHRISKÁ A PIESKOVISKÁ

-  fungujú v bežnom režime

- zrušená je povinnosť zo strany prevádzkovateľa ihriska zabezpečiť obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí, povinnosť nosenia rúšok a zo strany rodičov povinnosť zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali

- rodičom alebo osobám, sprevádzajúcim deti, sa odporúča mať k dispozícii prostriedok na  dezinfekciu rúk

* MHD

- Autobusy MHD fungujú podľa cestovného poriadku.

- V súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození zdravia aj naďalej platí v prostriedkoch verejnej dopravy povinnosť mať prekryté ústa a nos rúškom alebo inou vhodnou alternatívou.

- Výnimku z tejto povinnosti majú len osoby uvedené v platnom znení predmetného opatrenia (aktuálne sú to deti do 3 rokov veku a osoby so závažnými poruchami autistického spektra).

- Vodič alebo revízor má právo cestujúceho, ktorý toto nariadenie nerešpektuje, vylúčiť z prepravy.

- V prípade nutnosti asistencie polície, môže táto cestujúcemu udeliť blokovú pokutu do výšky 1000 €, v prípade spísania zápisu zaslaného RÚVZ môže byť cestujúcemu v správnom konaní udelená pokuta až do výšky do 1650 €.

* ZBERNÉ DVORY

- Zberné dvory sú pre verejnosť otvorené podľa bežných otváracích hodín

Zberný dvor NKS - Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra

Pondelok až piatok

7.30 - 17.00

Sobota

8.00 - 16.00

Nedeľa

ZATVORENÉ

 

Zberný dvor Mestské služby, Tehelná 3

Pondelok

zatvorené

Utorok až piatok

9.00 - 17.00

Sobota

8.00 - 16.00

Nedeľa

zatvorené


Prestávka: 12:30 - 13:00 (v sobotu 11:30 – 12:00 )

 

Zberný dvor Braneckého ul.

november - marec

  

apríl - október

Pondelok

zatvorené

  

Pondelok

zatvorené

Utorok až Sobota

8.00 - 16.00

  

Utorok až Piatok

9.00 - 17.00

Nedeľa

zatvorené

  

Sobota

8.00 - 16.00

 

 

  

Nedeľa

zatvorené

prestávka

11:30 - 12:00

  

prestávka

12:30 - 13:00 (v sobotu 11:30 – 12:00 )

 

Zberný dvor areál Zoborských kasární

november - marec

  

apríl - október

Pondelok

zatvorené

  

Pondelok

zatvorené

Utorok až Sobota

8.00 - 16.00

  

Utorok až Piatok

9.00 - 17.00

Nedeľa

zatvorené

  

Sobota

8.00 - 16.00

 

 

  

Nedeľa

zatvorené

prestávka

11:30 - 12:00

  

prestávka

12:30 - 13:00 (v sobotu 11:30 – 12:00 )

 

Janíkovce - Rabčekova ul.

november - marec

  

apríl - október

Pondelok

zatvorené

  

Pondelok

zatvorené

Utorok

9:00 - 16:00

  

Utorok

10:00 - 17:00

Streda

zatvorené

  

Streda

zatvorené

Štvrtok

zatvorené

  

Štvrtok

zatvorené

Piatok

9:00 - 16:00

  

Piatok

10:00 - 17:00

Sobota

9:00 - 16:00

  

Sobota

9:00 - 16:00

Nedeľa

zatvorené

  

Nedeľa

zatvorené

prestávka

12:30 - 13:00

  

prestávka

13:30 - 14:00 ( v sobotu 12:30 – 13:00 )

Zberný dvor v areáli kompostárne - Medzi vodami 13/C, Nitra - Krškany

november - marec

  

apríl - október

Pondelok - Piatok

7:00 - 15:00

  

Pondelok - Piatok

7:00 - 16:00

Sobota

8:00 - 12:00

  

Sobota

8:00 - 12:00

Nedeľa

zatvorené

  

Nedeľa

zatvorené

Dátum vytvorenia: 09.09.2020  15:01