Deti kvôli pandémii do škôl nechodia. Radnica vytvorila portál na uľahčenie výučby cez internet

Deti kvôli pandémii do škôl nechodia. Radnica vytvorila portál na uľahčenie výučby cez internet.

Napriek tomu, že je apríl, školské lavice zívajú už od 12. marca prázdnotou a zrejme sa tak skoro nezaplnia.

Obdobie, v ktorom sme sa ocitli, prináša mnohé výzvy. Jednou z nich je aj tá, ako na diaľku podporovať vzdelávacie návyky. Edukácie cez internet sa každá zo škôl zhostila po svojom. Aj úroveň a spôsob výučby, či zadávanie domácich úloh, si každá škola riadi individuálne. Lenže na vzdelávanie cez internet nebolo naše školstvo pripravené, a preto sú jednotlivé školy na rôznej úrovni.  

Pri vzdelávaní cez internet sa učiteľom a žiakom rozhodlo v týchto dňoch pomôcť i vedenie mesta. Z iniciatívy viceprimátora Miloslava Špotáka sa sformovala pracovná skupina zložená z odborníkov na pedagogiku, online vzdelávanie, informatiku, atď. „V prvej fáze sme si zozbierali informácie zo všetkých mestských škôl, aby sme získali prehľad o ich technickom vybavení a spôsoboch vyučovania. Školám aj rodičom sme dali čas na vznesenie pripomienok k online vyučovaniu.  Výsledkom našej snahy je nová webstránka na podporu vzdelávania v Nitre www.niceedu.sk,“ povedal viceprimátor Miloslav Špoták.

Pomocnú ruku pri vzdelávaní detí z marginalizovaných skupín obyvateľstva podali Miriam Glovňová s  Katarínou Michalíkovou. „Obe sme zapojené do Komenského inštitútu, ktorý sa snaží učiteľom s touto výzvou pomôcť. Naša špecializácia je zameraná na alternatívne spôsoby edukácie, no predovšetkým na rómske deti, ktoré doma nemajú počítač, no sú na FB či Messengri,“ vysvetlila nám Miriam Glovňová.

Radnica zároveň školy vyzvala, aby zvoľnili tempo, pretože podmienky na vzdelávanie v domácom prostredí má každé dieťa iné. Nie každá domácnosť vlastní počítač, nie všetci majú doma internet. Svoje limity majú popri zvládaní iných povinností aj rodičia. Okrem toho by učitelia mali brať do úvahy aj fakt, že množstvo rodičov pracuje počas dňa na home office.    

Minister školstva Branislav Grӧhling koncom marca na tlačovke učiteľov vyzval, aby prestali svojich žiakov hodnotiť známkami 4 a 5.  Ministerstvo oznámilo, že vzniká web www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie.                          

Ľudmila Synaková

 

Dátum vytvorenia: 25.03.2020  16:49
Dátum aktualizácie: 02.04.2020  15:56